Десна

Данні Географічної Енциклопедії України (ГЕУ)

ДЕСНА - ріка в РРФСР (Смолен. і Брян. області) та УРСР (Черніг. і Київ, області), ліва прит. Дніпра. Довж. 1130 км (у межах УРСР - 591 км), пл. бас. 88,9 тис. км2. Бере по-чаток на Смоленській височині. Долина переважно трапецієвидна, широка; у верх, та частково серед, частині асиметрична, з низьким лівим і високим (до 35-40 м) правим берегом, нижче - береги пологі, піщані. Заплава заболочена, багато проток, стариць та озер. Річище Д. звивисте, завширшки до 450 м (пересічна шир. 200 м). Глиб, річки 2-4 м (максималь-на - 17 м). Похил річки 1 м/км. Д. приймає 18 правих (найбільші - Судость, Снов) та 13 лівих (основні - Сейм, Ос-тер) приток. Живлення пере-важно снігове. Гідролог, режим визначається весняною повінню і низькою літньою меженню. Амплітуда коливань рівнів во-ди досягає 3-4 м. Пересічна витрата води 361 м3/с. Замер-зає у грудні, скресає у березні. Регулярне судноплавство на 535 км від гирла. Для регулю-вання стоку та госп. потреб у бас. Д. споруджено понад 650 ставків. Водні ресурси ріки ви-користовують для водопоста-чання населених пунктів (одне з осн. джерел водопостачання Києва) та риборозведення. Для поліпшення якості води Д. та відтворення водних ресурсів здійснюються заходи, намічені у Схемі комплексного викори-стання і охорони водних ресур-сів Десни. Серед цих заходів - боротьба з ерозією, створення захисних насаджень на пісках, у ярах та вздовж річок у бас. Д.; створення водосховищ і ставків для акумуляції і перерозподілу стоку, буд-во очисних споруд і систем зворотного водопоста-чання. У бас. Д. проведено обстеження і паспортизацію ма-лих річок, охороняються болот-ні масиви, що мають водорегулююче значення (зокрема, у Черніг. обл. оголошено заповід-ними понад 40 тис. га боліт). Координує наук, і практичну діяльність постійний міжресп. комітет з проблем Десни. На Д. лежать міста Брянськ (РРФСР), Новгород-Сіверський, Чернігів, Остер (УРСР). Річка та її береги - важливий рекреац. район.

Література : Десна в межах України. К., 1964; По зачарованій Десні. В кн.: Степанів В. С., Смирнов І. В. Манд-руйте по Дніпру та його прито-ках. К., 1982.

www.poezdnik.kiev.ua

Водный туризм Украины

2002